Inštrukcije tehničnega naravoslovja

POMEMBNO OBVESTILO: Trenutno sem dosegljiv le preko emaila: winstrukcije@gmail.com
TERMINI SEVEDA POTEKAJO NORMALNO NAPREJ :)


inštrukcije opisna geometrija inštrukcije opisna geometrija inštrukcije opisna geometrija 
inštrukcije opisna geometrija inš
POHITI ;) 24 x 45 min paket še dodatno znižan, iz 209 EUR -> 188 EUR!!!
Primer izrisa diagrama notranjih veličin za nek splošen, realen nosilec
(upogibni moment ˇMˇ in prečna sila ˇVˇ)
030 / 741 - 891
winstrukcije@gmail.com


Si se odločil/a za inštrukcije?

Rezerviraj si termin
na koledarju:
Ali pa kar od tu pošlji vprašanje, sporočilo, povpraševanje, ... ;)

p.s.: ne pozabi pripisati kontakta!
OLE ;)

Uspešno poslano!

Se bom potrudil odpistai karseda hitro ;)

030 / 741 - 891
www.winstrukcije.com
Oops. An error occurred.
Click here to try again.

Statika je kot znanje predpogoj za študij Trdnosti materialov in konstrukcij !!!

Statika in kinematika sodita v »obvezni repertoar« tehniške, inženirske izobrazbe. Pridobljeno znanje predstavlja osnovno teoretično orodje za vse veje tehnike. Študent pridobi osnovna znanja mehanike. V poglavju Statike se seznani z osnovnimi koncepti mehanike in metodologijo abstrakcije realnih problemov, ki vodi do izbire fizikalnega modela in njegove matematične formulacije. Pridobi osnovna znanja o interakciji trdnih teles, konceptu sil in zunanjem in notranjem ravnotežju trdnih (togih) teles. Podrobneje se seznani z metodologijo reševanja ravnotežnih problemov standardnih konstrukcijskih elementov in določevanja notranjih sil in momentov. Osvoji koncept tro-razsežnega prostora in osvoji metodologijo matematičnega popisovanja prostora z vekorskim računom. V poglavju Kinematika pridobi nato še splošna znanja o popisovanju gibanja teles v ravnini in prostoru. Pridobljena znanja so osnova za vse veje tehnike. Med študijem osvojite tudi miselni proces, ki je potreben za abstrakcijo realnega problema, formuliranje fizikalnega modela ter pripadajočega matematičnega modela.
inštrukcije opisna geometrija inštrukcije opisna geometrija inštrukcije opisna geometrija 
Statika, ki jo inštruiram velja za naslednje fakultete:
inštrukcije opisna geometrija inštrukcije opisna geometrija inštrukcije opisna geometrija 
- FA - Fakulteta za arhitekturo
- FS - Fakulteta za strojništvo
- FGG - Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
inštrukcije opisna geometrija inštrukcije opisna geometrija inštrukcije opisna geometrija 
Inštrukcije tehničnega naravoslovja. Inštrukcije, ki niso samo inštrukcije, odprejo čudovit svet naravoslovnih znanj. Win INŠTRUKCIJE!
inštrukcije opisna geometrija inštrukcije opisna geometrija inštrukcije opisna geometrija 
Imam nekaj letne izkušnje na področju inštruiranja Statike in tudi Kinematike, predvsem za poklicne srednje šole, strojne, arhitekturo, gradbeništvo, kakor tudi na nivoju fakultetnega izobraževanja.
inštrukcije opisna geometrija inštrukcije opisna geometrija inštrukcije opisna geometrija 

Primer klasičnega kinematičnega problema - poševni met

Ponujam tudi zakup paketa učnih ur, ki Vam prinese še dodatnih 20% popusta. Ure pa lahko porabite kadarkoli po dogovoru. Inštruiram v Ljubljani.

Za še kakšen dodaten popust pa preveri na spletni strani: http://www.winstrukcije.com/popusti

Preveri moj koledar zasedenosti in se naroči: http://www.winstrukcije.com/koledar-zasednosti

Preveri tudi kaj je zanimivega na FORUM-u!
inštrukcije statika  inštrukcije statika  inštrukcije statika  inštrukcije statika  inštrukcije statika  inštrukcije statika 
Priporočeno učno gradivo za statiko kakor tudi za kinematiko:
inštrukcije statika  inštrukcije statika  inštrukcije statika  inštrukcije statika  inštrukcije statika  inštrukcije statika 

Beer, F.P, Johnston, E.R., Eisenberg, E.R.: Vector mechanics for engineers : Statics, McGraw-Hill, 2007
inštrukcije statika  inštrukcije statika  inštrukcije statika  inštrukcije statika  inštrukcije statika  inštrukcije statika 
Stropnik, J., Tehniška mehanika I - delovni zvezek, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, 2000
inštrukcije statika  inštrukcije statika  inštrukcije statika  inštrukcije statika  inštrukcije statika  inštrukcije statika 
Stropnik, J., Kinematika, Zbirka nalog z rešitvami, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, 1989
inštrukcije statika  inštrukcije statika  inštrukcije statika  inštrukcije statika  inštrukcije statika  inštrukcije statika 
Halilovič, M., Urevc, J., Starman, B., Osnove statike in trdnosti s preprostimi in nazornimi poskusi : delovni učbenik za Tehniško mehaniko 1, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, 2011

inštrukcije statika  inštrukcije statika  inštrukcije statika  inštrukcije statika  inštrukcije statika  inštrukcije statika 

Statika na internetu: www.youtube.com