Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Inštrukcije tehničnega naravoslovja

Pravna obvestila

Elektronsko sporočilo

To elektronsko sporočilo, s kakršnokoli priponko, vsebuje podatke, ki so zaupni in so lahko zakonsko varovani kot tajnost. Sporočilo je namenjeno samo posamezniku ali podjetju, na katerega je naslovljeno, in tistim, ki so pooblaščeni, da ga prejmejo. Če ni bilo namenjeno vam in ste ga kljub temu prejeli, vas obveščamo, da je strogo prepovedano razkrivati, kopirati ali širiti njegovo vsebino ali na podlagi njegove vsebine kakor koli ukrepati. ENERGTICSTRUCTURING Jernej Hribšek s.p., ni odgovoren za spremenjeno, preurejeno ali ponarejeno sporočilo. Če ste sporočilo prejeli po pomoti, Vas prosimo, da o tem nemudoma obvestite pošiljatelja, nato pa prejeti dokument izbrišete oziroma uničite.

Varovanje zasebnosti

Zavezujemo se, da bomo varovali zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta www.winstrukcije.com v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. List RS št. 94/2007). Zbrane osebne podatke bomo uporabili izključno za izboljšanje uporabe spletnega mesta ter v namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletnega mesta. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo uporabljali v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta ne bomo razkrili tretjim nepooblaščenim osebam. Upoštevali in izvajali bomo vsa zakonska določila, ki se nanašajo na varovanje osebnih podatkov, da posredovane osebne podatke zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

Omejitev odgovornosti

Spletno mesto www.winstrukcije.com je vzpostavljeno z namenom ponuditi informacije o Inštrukcijah tehničnega naravoslovja. Vsebine spletnega mesta so informativnega značaja in družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za kakršno koli škodo, ki bi bila uporabniku spletnega mesta povzročena kot posledica uporabe objavljenih informacij. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Z vzdrževanjem vsebin spletnega mesta bomo skušali zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamčimo in ne prevzemamo odgovornosti za njihovo točnost ter celovitost.

Pridržujemo si pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin spletnih strani brez predhodnega opozorila in ne prevzemamo odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

Povezave do spletnih strani tretjih oseb

Na teh spletnih straneh so tudi informacije tretjih oseb in povezave z njihovimi spletnimi stranmi. Kjerkoli je po naši oceni primerno, je to ustrezno označeno. Vendar ENERGETICSTRUCTURING Jernej Hribšek s.p., ne pozna vsebine teh spletnih strani tretjih oseb, zato ne prevzema nobene odgovornosti za njihove informacije.

Avtorske pravice

Copyright © 2010 Inštrukcije tehničnega naravoslovja. Vse pravice pridržane.

Vse informacije, teksti in podobe na spletnem mestu so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Prepovedano je kakršno koli reproduciranje, razen izključno za osebno uporabo in v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje, spreminjanje ali drugačno razširjanje informacij s teh spletnih strani v komercialne namene je brez izrecnega pisnega soglasja ENERGETICSTRUCTURING Jernej Hribšek s.p., prepovedan.

Stik z nami

V primeru težav, vprašanj ali vpogleda, popravka, blokiranja in izbrisa vaših osebnih podatkov se obrnite na nas preko naslednje e-pošte: [email protected]. Vsled mogočim in neželenim pogovornim nesporazumom ter Vašo in našo zaščito, bomo upoštevali zgolj predloge oziroma zahtevke v pisni obliki poslane na omenjen e-poštni naslov. Nenehen razvoj spleta zahteva občasno spreminjanje pravnega obvestila. Pridržujemo si pravico do teh sprememb.

Z Vami in za Vas že od 2010.