Inštrukcije tehničnega naravoslovja

POMEMBNO OBVESTILO: Trenutno sem dosegljiv le preko emaila: winstrukcije@gmail.com
TERMINI SEVEDA POTEKAJO NORMALNO NAPREJ :)

POHITI ;) 24 x 45 min paket še dodatno znižan, iz 209 EUR -> 188 EUR!!!

Mehatronika - znanje za prihodnost


Uporabnost in povezanost znanj in tehnologij v Mehatroniki

 • obdelava podatkov

(operacijski sitemi, sistemi podatkovnih zbirk, relacija: odjemalec/strežnik, …)

 • tehnična komunikacija,

 • preskusna tehnika,

 • upravljanje kakovosti,


(pojem kakovosti, ISO 9000, načrtovanje, obvladovanje kontrola, izboljšanje kakovosti, kontrolne karte, …)


 • tehnologija materiala,


(fizikalne, kemijsko tehnološke, proizvodno tehnične lastnosti, pomožne snovi, varstvo okolja, …)


 • krmilna tehnika,


(krmiljenje, elementi gradniki krmilnega sistema, logična vezja, kriteriji izbire, uporabniški program, koračna krmilja, …)


 • regulacijska tehnika,


(elementi regulacijske zanke, člen 1., 2. reda, diferencialni člen, stabilnost regulacijskih zank, …)


 • omrežja v avtomatiki,


(topologije načina gospodar/suženj, princip žetona, interbus, profibus, …)


 • mehatronski sistemi,


(mehanski, hidravlični, pnevmatični, električni podsistem, …)


 • montaža, zagon in vzdrževanje sistemov,


(sestavljanje/spajanje, oblikovne, torne zveze, preverjanja pred montažo, načrt montaže, smernice za varnost strojev, zagon, …)


 • pnevmatska, elektro pnevmatsko / hidravlična vezja,


(valji, cilindri, ventili, napajanje, izris vezij na podlagi poznanih ciklov, ki so v naprej predpisani)


 • programski izris in simulacija 


(vezja v programskem paketu FESTO FluidSIM - didactic)


 • teorija reševanja problema prekrivajočih se signalov


(ojačitev signala, časovni izklop - zamik, kaskadna vezja, menjalni ventil)


Mehatronika je ena izmed izredno pomembnih in hitro razvijajočih se ved, pomembna za sodobni utrip in razvoj družbe. Je interdisciplinarna veda, ki se ukvarja s povezovanjem znanj mehanike, elektronike, informatike in poznavanja materialov. Mehatronika, nam ponuja nepopisljivo zanimiv izziv kako strojništvu in svetu masovne produkcije ter stregi sodobne tehnike v vsakdanjem življenju ponuditi poenostavljenje do najvišje možne mere.


Primer izrisa enostavnega vezja v programu FLUID SIM

inštrukcije