Inštrukcije tehničnega naravoslovja

mobitel: 031 / 863 - 822, e-pošta: [email protected]

Slika 1: Uporabnost in povezanost znanj iz Mehatronike

obdelava podatkov,

(operacijski sitemi, sistemi podatkovnih zbirk, relacija: odjemalec/strežnik, …)


tehnična komunikacija,


preskusna tehnika,


upravljanje kakovosti,

(pojem kakovosti, ISO 9000, načrtovanje, obvladovanje kontrola, izboljšanje kakovosti, kontrolne karte, …)


tehnologija materiala,

(fizikalne, kemijsko tehnološke, proizvodno tehnične lastnosti, pomožne snovi, varstvo okolja, …)


krmilna tehnika,

(krmiljenje, elementi gradniki krmilnega sistema, logična vezja, kriteriji izbire, uporabniški program, koračna krmilja, …)


regulacijska tehnika,

(elementi regulacijske zanke, člen 1., 2. reda, diferencialni člen, stabilnost regulacijskih zank, …)


omrežja v avtomatiki,

(topologije načina gospodar/suženj, princip žetona, interbus, profibus, …)


mehatronski sistemi,

(mehanski, hidravlični, pnevmatični, električni podsistem, …)


montaža, zagon in vzdrževanje mehatronskih sistemov,

(sestavljanje/spajanje, oblikovne, torne zveze, preverjanja pred montažo, načrt montaže, smernice za varnost strojev, zagon, …)


  • pnevmatska, elektropnevmatska in hidravlična vezja,(valji, cilindri, ventili, napajanje, izris vezij na podlagi poznanih ciklov, ki so v naprej predpisani)

  • programski izris in simulacija vezij v programskem paketu FESTO FluidSIM - didactic

  • teorije reševanja problema prekrivanih signalov
(ojačitev signala, časovni izklop - zamik, kaskadna vezja, menjalni ventil)

Mehatronika je ena izmed izredno pomembnih in hitro razvijajočih se ved, pomembna za sodobni utrip in razvoj družbe. Je interdisciplinarna veda, ki se se ukvarja s povezovanjem znanj mehanike, elektronike, informatike in poznavanja materialov. Mehatronika, nam ponuja nepopisljivo zanimiv izziv kako strojništvu in svetu masovne produkcije ter stregi sodobne tehnike v vsakdanjem življenju ponuditi poenostavljenje do najvišje možne mere.

Slika 2: Primer izrisa enostavnega vezja v Programu FLUID SIM